02.08.21

Zakaz wjazdu na alejki ogrodu

Zgodnie z Regulaminem ROD § 69 i § 70 pkt.1-4, od 01 sierpnia 2021r. użytkowników działek obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na alejki ogrodu. Parkować pojazdy będzie można przy drodze głównej i na parkingach.

Przy drodze głównej zaparkować mogą tylko użytkownicy działek, rodzina i zaproszeni goście parkują pojazdy na parkingach.

O ile działkowcy nie będą przestrzegali Regulaminu ROD wjazd na teren ogrodu zostanie zamknięty i pozostanie możliwość parkowania pojazdów tylko na parkingach.

Zarząd ROD