02.07.21

Walne zebranie sprawozdawcze.

Zarząd ROD Komorowice-Sosna zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2021r. na terenie ogólnym ogrodu.

Początek obrad: w I terminie godz. 10:00, w II terminie 10:30.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 6 lipca 2021r. tj. wtorek w godz. 14:00 do 16:00 oraz 10 lipca 2021r. tj. sobota w godz. 10:00 do 12:00.

Walne zebranie odbywać się może w obowiązującym reżimie sanitarnym (prosimy o zabranie maseczek).

W związku z powyższym aktualnie możliwa jest organizacja WZ/KD do 150 osób na otwartej przestrzeni (do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych).

Zarząd ROD