03.08.21

Pamietaj! nie zanieczyszczaj alejek

Zarząd ROD, przypomina działkowcom, że wg Regulaminu zabrania się zanieczyszczania alejek wszelkimi odpadami a w szczególności wysypywania kamieni lub układania płyt ażurowych.

Zabrania się także zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

Zarząd ROD