05.10.21

Odbiór odpadów zielonych

Każdy użytkownik działki, który zechce oddać zielone odpady, do końca lutego 2022r. musi złożyć w zarządzie na piśmie następujące dane:

1. Nazwisko i Imię

2. Nr działki i sektor

3. ilość worków w danym miesiącu, które chcemy oddać do Pszok-a

     a) za worek 60 l - opłata wynosi 9,05 zł

     b) za worek 120 l - opłata wynosi 18,10 zł

Są to opłaty obowiązujące w 2021r., które mogą ulec zmianie od 2022r.

Użytkownicy działek, którzy nie będą ujęci w wykazie nie będą mogli oddawać odpadów zielonych do Pszok-a w Bielsku-Białej.

Zarząd ROD