11.06.21

Należy zgłosić zmianę adresu!

Przypominamy działkowcom, że do ich obowiązków należy zgłosić zmianę adresu.

Jest to bardzo pilne, ponieważ w lipcu planowane jest Walne zebranie sprawozdawcze.

Zarząd ROD