02.09.19

Komunikat z zakresu zarządzania odpadami na terenie obiektu

Do kontenera na odpady komunalne nie wolno wrzucać odpadów zielonych oraz budowlanych. Materiały budowlane, ich pozostałości oraz gruz nie są odpadami komunalnymi.

Działkowcy którzy remontują np altany i usiłowali się pozbyć w/w odpadów, wyrzucając je wraz z odpadami komunalnymi powinni je w trybie natychmiastowym usunąć we własnym zakresie.

Właściwym miejscem do utylizacji odpadów są punkty PSZOK (adres poniżej).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko-Biała
czynne: Pn-Pt - 6-20; Sobota - 7-14

Filia PSZOK (obok Gemini)
ul. Straconki 1, 43-300 Bielsko-Biała
czynne: Pn-Pt - 11-18; Sobota - 10-19

W ramach opłaty ryczałtowej można oddać odpady zielone w ilości 40kg rocznie na działkę.