08.09.21

Deklaracje w sprawie źródeł ciepła

Od 01.07.2021 r pojawił się nowy obowiązek, który obejmuje część działkowców i zarządów ROD, czyli składania Deklaracji w sprawie źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Dotyczy on każdego właściciela budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym znajdują się urządzenia będące źródłem ciepła (np. bojler do ogrzania wody) lub służące spalaniu paliw (np. kominek).

Należy pobrać w Urzędzie Miasta B-B deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Działkowiec wypełnia formularz (B) budynki i lokale niezamieszkałe.

Deklaracje należy złożyć do końca czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy Bielsko-Biała.

UWAGA! Zaniechanie złożenia Deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę należy traktować z należytą uwagą.

Zarząd ROD