06.08.21

Aneksy i nowe numery działek

Działkowcy, proszę się zgłaszać po odbiór aneksów do umowy dzierżawy i nowych numerów działek w czasie wyznaczonych dyżurów zarządu już od miesiąca sierpnia.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty.

Małżonkowie, którzy oboje są członkami PZD podpisują aneks w dwójkę.

Zarząd ROD